• 4deea2a2257188303274708bf4452fd

חברת נירוסטה ZAIHUI עורכת מסיבת פסטיבל סתיו אמצע

לפני פסטיבל הסתיו Midlle, Zaihui עורך מסיבה, כל העובדים יחד אוכלים, רוקדים, משחקים.לאחר חצי שנה עבודה קשה, לקחת חצי יום להירגע מועיל לאסוף עובד'לבבות במצב החמור.COVID 19Omicron להתפשט מהר, לאחר המסיבה, כולנו מתחילים 3 ימי חופשה, במהלך החופשה, שימו לב לדון'לא ללכת למקום בסיכון גבוה, זכור ללבוש מסכה לפני החזרה למפעל לעבודה.

מקווה שכולם פסטיבל עוגות ירח שמח!

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC


זמן פרסום: 14 בספטמבר 2022